ఇంతింతై టవరంతై

ముసలాయన టవరెక్కాడు. అతన్ని అక్కడ నుండి దింపే బాధ్యత ఎమ్మార్వో మీద పడింది. మరి ఎమ్మార్వో అతనికి ఏం చెప్పి దింపాడు?

ఇంతింతై టవరంతై

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top