మంచి బేరం

4 thoughts on “మంచి బేరం

  1. # మంచి బేరం… చాలా తెలివిగా చ‌క్క‌గా వివ‌రించారు.. మీ నుంచి మ‌రిన్ని మంచి క‌థ‌నాలు ఆశిస్తున్నాము.. పుట్ట‌గంటి గోపికృష్ణ గారు..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top