మనో నేత్రం

అతనొక అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటగాడు. విలువిద్యలో ఒలింపిక్‍ పతకం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. హఠాత్తుగా అతని కంటి చూపు మందగించింది. మరి అతని లక్ష్యం ఏమయింది?

మనో నేత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top