ముసలాయన

క్రికెట్‍ మ్యాచ్‍ చూడటానికి ఢిల్లీ నుండి పాకిస్తాన్‍ వెళ్లిందో స్టూడెంట్‍ బృందం. వారికి తెలియకుండానే వారు అంతర్జాతీయ గూఢచర్యంలో ఎలా పావులయ్యారో చెప్పే కథ ఇది…

ముసలాయన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top