26 బై 11

అతడు – రంగుల కలలను తెరకెక్కించే చిత్ర దర్శకుడు.
ఆమె – సినిమాలకు స్పెషల్‍ ఎఫెక్టులు అద్దే కంప్యూటర్‍ జీనియస్‍.
ఆ ఇద్దరి మధ్యకు వచ్చాడు ఒక తీవ్రవాది.
కర్తవ్య దీక్షకీ, వ్యక్తిగత ఆకర్షణకీ మధ్య ఊగిసలాడాడు.
అనుకోకుండా ముగ్గురూ హోటల్‍ తాజ్‍లోనే దిగారు.
అప్పుడే మొదలయ్యాయి 26 బై 11 దాడులు.
మరి ఎవరు ఎలా తప్పించుకున్నారు?
సస్పెన్స్‍ తొలగాలంటే ఈ థ్రిల్లర్‍ చదవాల్సిందే.

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

26 బై 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top