ఎర్రచందనం

అతను కొత్తగా డ్యూటీలో చేరిన ఫారెస్టు ఆఫీసర్‍. ఎలా అయినా ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‍ ఆపాలనుకున్నాడు. అయితే అతను ఎదుర్కొంటోంది సామాన్యమయిన ప్రత్యర్ధిని కాదు.

ఎర్రచందనం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top