26 బై 11

అతడు – రంగుల కలలను తెరకెక్కించే చిత్ర దర్శకుడు.
ఆమె – సినిమాలకు స్పెషల్‍ ఎఫెక్టులు అద్దే కంప్యూటర్‍ జీనియస్‍.
వారి మధ్యకు వచ్చాడు ఒక తీవ్రవాది.
కర్తవ్య దీక్షకీ, వ్యక్తిగత ఆకర్షణకీ మధ్య ఊగిసలాడాడు.
అనుకోకుండా ముగ్గురూ హోటల్‍ తాజ్‍లోనే దిగారు.
అప్పుడు మొదలయ్యాయి 26/11 దాడులు.
ఎవరు ఎలా తప్పించుకున్నారు?
తెలుసుకోవాలంటే ఉత్కంఠ భరిత 26/11 నవల చదవాల్సిందే…

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

పదమూడవ భాగం

పద్నాలుగవ భాగం

పదిహేనవ భాగం

పదహారవ భాగం

పదిహేడవ భాగం

పద్దెనిమిదవ భాగం

ఆఖరి భాగం

26 బై 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top